Stort Grattis

På 2-årsdagen önskar vi Buster. Buster är efter Beethoven Of The Hellacious och Lykkefunds Wild Rose och var enda valpen i den kullen.