Vi har fått tillökning

Stinas valpar är födda. En liten kull på två valpar. Båda är tingade men vi planerar för ytterligare en kull i vinter se under valpar.